Adema Orgel Bonifatiuskerk
Doneren

Doneren

Bijdragen aan het orgelfonds zijn altijd welkom, zodat we ons project in de toekomst kunnen voortzetten. Hartelijk Dank!

Bijdrage kan via onderstaande rekening:

NL02RABO 0116 0953 42

t.n.v. : Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.
o.v.v. : Orgelfonds Bonifatius.

In de kerk hangt ook een collectebus, daar zijn contante giften evenzeer welkom!